96.6 peratus rakyat Malaysia guna media sosial

KUALA LUMPUR: Media Sosial merupakan medium interaksi utama di Malaysia dengan 96.5 peratus individu menggunakan internet untuk mengakses laman web media sosial mereka tahun lepas, kata Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan (DOSM), Datuk Seri Dr. Mohd. Uzir Mahidin. Beliau berkata penggunaan media sosial sebagai medium komunikasi terus menjadi pilihan utama di Malaysia, dengan aplikasi yang sering digunakan …

2.2 juta rakyat Malaysia guna media sosial lebih 18 jam

Merujuk kepada laporan “Internet User Survey 2018” oleh Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia, seramai 27.8 juta pengguna media sosial di Malaysia telah direkodkan. Jumlah ini sentiasa meningkat saban tahun. Daripada laporan itu, beberapa kategori penggunaan mengikut masa dalam sehari telah direkodkan termasuk penggunaan kurang dari 1 jam (9.6%), penggunaan 1-4 jam (39.2%), penggunaan 5-8 jam …